Försäljning och köp av bin och biodlarutrustning

Till försäljning:

Köpes

Skattlådor lågnormal 2:a-sortering.
Kontakt Mårten 070 2039506.

Trågkupor med samhällen

Svea bin, bördiga från Kisa, säljes nu eller på senvåren. 2 sammhällen och ett tomt tråg, begagnat. 7000 kronor för allt.
Kontakt Mårten 070 2039506.

Lägg in annons

Behöver du material eller har över något som kan komma till användning hos någon annan biodlare, hör av dig till Fredric, så lägger vi in en liten blänkare här.

Tänk på att besiktning av samhällen/avläggare mm behöver ske genom bitillsynsmannen innan flytt. Kontakta i så fall Ture Göransson, tel. 013-430 94


Egen honung är guld värd