Försäljning och köp av bin och biodlarutrustning

Till försäljning:

Övervintrade bisamhällen

Övervintrade bisamhällen, i LN med 10 ramar, till salu. Även avläggare kommer att finnas.
Hildegard, hildegard.nufer@gmail.com, 072 735 65 62

Lägg in annons

Behöver du material eller har över något som kan komma till användning hos någon annan biodlare, hör av dig till Fredric, så lägger vi in en liten blänkare här.

Tänk på att besiktning av samhällen/avläggare mm behöver ske genom bitillsynsmannen innan flytt. Kontakta i så fall Ture Göransson, tel. 013-430 94


Egen honung är guld värd