Styrelsen:
Ordförande: Ture Göransson, tel. 070-583 32 34
Kassör och ansvarig för hemsidan: Fredric Malm, tel. 070-874 53 04
Sekreterare: Therese Jonsson
Ledamot: Tony Fredriksson
Ledamot: Lena Karlsson
Visningskupan på Hallstad Ängar
Foto: Ewa Bergman