Medlemmar skriver om biåret

På den här sidan skriver ibland medlemmar om biåret.
För närvarande har vi ingen medlem som skriver. Kanske skulle du vilja skriva och beskriva aktiviteten i din bigård?
Hör i så fall av dig till Fredric.

Tidigare inlägg:
Vinter
Vårvinter
Försommar
Högsommar och eftersommar
Vinter
En nybörjares tankar om biodling, del 1
En nybörjares tankar om biodling, del 2
En nybörjares tankar om biodling, del 3
En nybörjares tankar om biodling, del 4
En nybörjares tankar om biodling, del 5
Åke med sina bisamhällen, del 1
Åke med sina bisamhällen, del 2
Åke med sina bisamhällen, del 3
Åke med sina bisamhällen, del 4
Åke med sina bisamhällen, del 5
Åke med sina bisamhällen, del 6
Åke med sina bisamhällen, del 7
Åke med sina bisamhällen, del 8

Foto: Åke Karlsson

Webmaster: Silas Lenz Kontakt