Vårvinter i bigården

Normalt brukar bina rensningsflyga någon gång i mars eller i början av april men det är väldigt beroende på väder och hur kuporna är placerade. Om en kupa står i direkt sol och det dessutom är snö som reflekterar på marken, kan bina luras att rensningsflyga även om det egentligen är för tidigt och för kallt. Det kan innebära att onödigt många bin fryser ihjäl. Ett gammalt trix är att skotta bort snön framför kuporna, då reflekteras solen mindre och bina lugnar sig något.

Om det är varma dagar och fortfarande snö på marken kan det ändå vara idé att skotta framför flustret. När bina är ute på sin rensningsflygning är det alltid några som landar framför kupan. Om det då är snö kommer bina helt troligt att frysa ihjäl, är det snöfritt har de chansen att starta på nytt och leta sig tillbaka in i kupan.

Den tidiga våren är en känslig tid i bisamhället. När drottningen kommer i gång ordentligt med äggläggning går det åt betydligt mer foder. Under vintermånaderna förbrukar bina under ett kilo foder per månad, i mars och april går det åt två till tre kilo på en månad. Det är nu man håller tummarna för att man gav samhällena tillräckligt med vinterfoder. Starka samhällen förbrukar mindre foder ”per bi” än svaga eftersom de har lättare att hålla värmen. En sak som är lätt att missa är att bina tidigt måste ha tillgång till vatten. När det börjar komma yngel så behöver bina vatten.

En första vårundersökning bör man göra mycket försiktigt. Bina bör ha haft några flygdagar och vädret ska vara någorlunda varmt. Är man orolig om fodret räcker, kan man lätta på täckbrädorna längst ut och försiktigt skrapa med en kniv för att se om det finns foder kvar i kakorna. Verkar det vara tillräckligt så får man ge sig till tåls innan det är dags för den riktiga vårgenomgången, hur mycket det än kliar i fingrarna.

Det går att undersöka samhällenas status genom att titta hur bina beter sig på flustret. Om de flyger flitigt ut och in utan att virra runt på flustret och om de dessutom kommer tillbaka med vackra pollenbyxor på benen, då är allt förmodligen som det ska. Om man även har kollat fodret – då kan man ta det ganska lugnt ett tag till. Är det däremot ont om foder är det lämpligt att ge bina två till tre kilo 50-procentig sockerlösning.

Den första noggranna vårundersökningen ska inte göras förrän en bra bit in i april eller början av maj, då bina har haft ett antal flygdagar. Vädret ska vara vackert, gärna 15 grader i skuggan och man ska ha gott om tid. Det finns fortfarande risk att bina bollar in drottningen. Så helst bör man bara ta upp kakor från kanterna till man stöter på yngel för att kolla om samhället behöver minskas ner eller om det kan vara som det är. Frestas inte att börja bygga ut för tidigt, det kan leda till att bina får svårt att hålla värmen. När lönnen blommar och ramarna i samhället är fyllda av antingen yngel eller foder, då kan man fundera på att sätta till extra ramar.

Det är nu kanske ännu viktigare att kolla om isoleringen är som den ska. Blöt isolering ska bytas ut mot torr, stoppa om noggrant så att bina klarar av att hålla hela yngelklotet varmt. Allt det man missar i vårutveckling får man sedan leva med resten av sommaren.

När är det dags för första skattlådan och när ska man börja tänka på att förhindra svärmning? Ja, det är lite svårt att svara på. En gammal grundregel är att när krusbärsbusken blommar, då är det dags för första skattlådan. Har man en trågkupa så har man ju möjlighet att fylla på med ramar efter behov. Med en uppstaplingskupa så kan man ju sätta en låda med utbyggda, rena vaxkakor och en del nytt vax under yngellådan. Bina kan då ta den lådan i anspråk i den takt som passar deras utveckling.

De biodlare som är välplanerade och ordningssamma har givetvis redan spikat nya ramar som är trådade och förmodligen även har nya vaxmellanväggar. Skattlådorna är säkert tvättade och avbrända med gasolbrännare och alla täckbrädor skrapade och rena. Men för oss andra så kan det vara något att tänka på, det är alltid lika retligt att behöva springa mellan ett öppet samhälle och sitt biförråd för att försöka skrapa ihop tillräcklig många användbara ramar så att man kan göra arbetet färdigt. Gissningsvis är det bara den som skrivit ihop de här raderna som har det på det viset, eller hur?

Ture Göransson

Webmaster: Silas Lenz Kontakt