Försäljning/Köp av bi/biodlarutrustning

Till försäljning:

Lägg in annons

Behöver du material eller har över något som kan komma till användning hos någon annan biodlare, hör av dig till Fredric, så lägger vi in en liten blänkare här.

Tänk på att besiktning av samhällen/avläggare mm behöver ske genom bitillsynsmannen innan flytt. Kontakta i så fall Ture Göransson, tel. 013-430 94


Egen honung är guld värd