Styrelsen:
Ordförande: Åke Karlsson, tel. 0494-206 41, kontakta via email
Kassör: Fredric Malm, tel. 070-874 53 04
Vice-ordförande: Ture Göransson, tel. 013-43094
Ansvarig för hemsidan: Fredric Malm, tel. 070-874 53 04

Visningskupan på Hallstad Ängar
Foto: Ewa Bergman