Styrelsen:
Ordförande: Åke Karlsson, tel. 0494-206 41, kontakta via email
Kassör: Fredric Malm, tel. 070-874 53 04
Vice-ordförande: Ture Göransson, tel. 013-43094
Sekreterare: Ewa Bergman, tel. 076-024 37 05
Ansvarig för hemsidan: Hildegard Nufer, tel. 0494-214 64, kontakta via email

Visningskupan på Hallstad Ängar
Foto: Ewa Bergman
Webmaster: Silas Lenz Kontakt