Åke med sina bisamhällen - del 6

Augusti, sommarens sista! honungsmånad.

Skörd av honung fortsätter.
På 5 av mina samhällen har drottningen haft tillgång till 2 lådor (20 ramar) yngelrum. Nu är det dags att ”plocka ner” drottningen till underlådan, om hon inte redan finns där. Det yngel som nu finns i överlådan, yngelrum, hinner då att kläckas innan slutskattningen, och ev. honung där kan skattas.
/Åke Karlsson


Tidigare inlägg:
Vinter
Vårvinter
Försommar
Högsommar och eftersommar
Vinter
En nybörjares tankar om biodling, del 1
En nybörjares tankar om biodling, del 2
En nybörjares tankar om biodling, del 3
En nybörjares tankar om biodling, del 4
En nybörjares tankar om biodling, del 5
Åke med sina bisamhällen, del 1
Åke med sina bisamhällen, del 2
Åke med sina bisamhällen, del 3
Åke med sina bisamhällen, del 4
Åke med sina bisamhällen, del 5

Foto: Åke Karlsson

Webmaster: Silas Lenz Kontakt