Åke med sina bisamhällen - del 5

Skördetid

Nu är det tid att börja plocka bort honungsramar ur kuporna. Jag brukar börja slunga omkring 1 juli. När jag plockar bort honungsramar, brukar jag ta fyra ramar åt gången ur varje kupa. Detta upprepar jag efter 1-2 veckor. De första gångerna tillsätter jag nya, eller nyslungade ramar. Jag sätter svärmbrädan vid flustret och skakar av ramarna från bi på detta. Sedan gäller det att placera ramarna så att inga bi följer med. Den slungade honungen silas och töms i 8 kg.hinkar. Ordentlig omröring var- eller varannan dag. Så småningom tömmer jag hinkarna i tappkärlet, där omröringen fortsätter tills honungen kanderar. Dock fortfarande rinnande. Då sker upptappning i burkar.

Just nu tror jag att årets honungsskörd blir bra.

/Åke Karlsson
Tidigare inlägg:
Vinter
Vårvinter
Försommar
Högsommar och eftersommar
Vinter
En nybörjares tankar om biodling, del 1
En nybörjares tankar om biodling, del 2
En nybörjares tankar om biodling, del 3
En nybörjares tankar om biodling, del 4
En nybörjares tankar om biodling, del 5
Åke med sina bisamhällen, del 1
Åke med sina bisamhällen, del 2
Åke med sina bisamhällen, del 3
Åke med sina bisamhällen, del 4
Välfylld honungsram.

Foto: Åke Karlsson

Webmaster: Silas Lenz Kontakt