Åke med sina bisamhällen - del 3

Nu har mina 5 bisamhällen fått sin vårstädning. Jag nämnde inte i del 2 hur jag utför denna städning/utbyte av bottnar. Har träbottnar med masonit. Efter rengöring tar jag fram gasol- tuben och blästrar, varvid ev. kvarvarande ohyra kommer bort. Därefter målar jag på kokt linolja, som sedan får torka in.
I början av maj månad går jag för första gången i kuporna och plockar upp ramarna för undersökning. De samhällen som jag bedömer som starka gör jag då avläggare ifrån. Jag söker upp ramen som drottningen befinner sig på. Den ramen och en ram med mycket täckt yngel, samt en med foder får bli en avläggare.
Modersamhället står nu utan drottning och jag förvissar mig om att det där finns färska ägg till att dra fram en ny drottning. Därefter gör jag där en snabbehandling med myrsyra. (”Snabbehandling” = vattenblöt wettexduk läggs på ramarna och 2 ml. myrsyra/ram droppas på varefter wettexduken ligger kvar under ett dygn).
Under resten av maj månad gäller det att ha bra kontroll på utrymme i varje samhälle. Även avläggarna. Detta är en månad med stor aktivitet i samhällena, om väderleken är gynnsam.

/Åke Karlsson


Tidigare inlägg:
Vinter
Vårvinter
Försommar
Högsommar och eftersommar
Vinter
En nybörjares tankar om biodling, del 1
En nybörjares tankar om biodling, del 2
En nybörjares tankar om biodling, del 3
En nybörjares tankar om biodling, del 4
En nybörjares tankar om biodling, del 5
Åke med sina bisamhällen, del 1
Åke med sina bisamhällen, del 2
Nystädad botten.

Foto: Åke Karlsson

Webmaster: Silas Lenz Kontakt