Åke med sina bisamhällen

Ett nytt år har inletts, och jag har tagit på mig uppgiften att delge hur jag tänker, och sköter mina bisamhällen. Det brukar ibland yttras att det finns lika många idéer som det finns biodlare. Kanske inte riktigt sant. Ta dock under året inte mina idéer och mitt sätt att sköta mina bisamhällen som en mall. Kanske det dock blir något som ni andra biodlare tänker till över. Negativt som positivt. Kom ihåg att det är både lärorikt och spännande att prova sina egna idéer. Bin är ofta lojala.

När vi nu kommit in i januari, har mina bisamhällen förhoppningsvis satt sig i klot. Jag har sett till att ingen värme från dem tränger ut genom taket. Tätat ev. springor med gullfiber. Några vinterfåglar har ännu inte börjat hacka på flustren, men det gäller att undvika sådan störning i bisamhällena. Det kan bli aktuellt med någon form av nät.

Att hålla flustren rena från snö som hindrar lufttillförseln är också mycket viktigt. Med denna tillsyn kan jag nu se fram mot ett par lugna vintermånader, innan vårrensningen avslöjar övervintringen.

/Åke Karlsson


Tidigare inlägg:
Vinter
Vårvinter
Försommar
Högsommar och eftersommar
Vinter
En nybörjares tankar om biodling, del 1
En nybörjares tankar om biodling, del 2
En nybörjares tankar om biodling, del 3
En nybörjares tankar om biodling, del 4
En nybörjares tankar om biodling, del 5

Foto: Hildegard Nufer

Webmaster: Silas Lenz Kontakt