Högsommar och eftersommar i bigården

Foto: Johann Lang

Efter midsommar och åtminstone fram till mitten på juli är det roligt att vara biodlare. Det går nästan att känna från dag till dag hur skattlådorna blir tyngre, nya drottningar kläcks och börjar lägga ägg och de avläggare man gjorde tidigare under sommaren börjar växa till sig till ordentliga samhällen. Risken för svärmar minskar kraftigt så här års men man måste ändå vara lite på sin vakt, om något samhälle har visat lust att svärma och man hindrat dem genom att skära bort drottningceller så kan det komma en svärm även sent på sommaren. Det enda säkra sättet att förhindra svärmar när bina är svärmsugna är att dela på dem.

I år har det blommat ordentligt – och blommar fortfarande. Bina har dragit in en hel del honung och de flesta har säkert skattat sina samhällen minst en gång. Det är viktigt att drottningen har plats att lägga ägg och det är bra att försöka ta bort gamla mörka kakor och ersätta med nytt vax. Slungade honungskakor är utmärkta att ge tillbaka till samhället så att drottningen kan fortsätta sin äggläggning i nya fina kakor.

När man skördar honung finns det tre ”huvudregler”. Det första är att honungen måste vara mogen och inte innehålla för mycket vatten. Om vaxkakan är täckt till två tredjedelar brukar det gå bra att ta den. Det är också idé att vänta till morgonen innan man tar honungen, då har bina haft natten på sig att dunsta bort lite mer av det vatten som alltid finns i nektar och honung. Regel nummer två är att man alltid ska lämna honung kvar till bina, de får absolut inte känna svält, det kan leda till att drottningen minskar eller till och med upphör med äggläggningen. Den tredje regeln blir mer aktuell för varje dag nu när draget minskar – se upp för röveri. Skattlådor som hanteras vid bigården bör täckas över noggrant så att bina inte får smak på honungen. Det kan föra med sig att bina börjar röva från varandra, det är svårt att stävja röveri om det börjar.

Draget brukar normalt minska efter mitten av juli. Det är inte längre nödvändigt att ge bina mer utrymme, snarare kan man så sakteliga börja dra ner på utrymmet för att inte få en massa ramar som bara innehåller en liten skvätt honung i varje. Men eftersom det är djur och natur vi håller på med så måste man hela tiden kolla av blommorna och bina. Det händer att draget fortsätter och då är det bäst att lugna sig men minskning av utrymmet.

När huvuddraget så småningom upphör brukar man säga att det nya biåret börjar. Det är efter huvuddraget som man lägger grunden för nästa bisäsong. Då kan man fundera på om någon drottning bör bytas ut. Det är gott om bin och fodret måste räcka även om det kommer en period med dåligt väder. Det är viktigt att bina får behålla pollenramar, de behövs både för yngelproduktion och för uppbyggnad av vinterbinas fettkroppar.

När honungen är skördad i mitten av augusti är det lämpligt att göra en insats mot varroakvalstret. En eller flera behandlingar med myrsyra direkt efter sista skattningen är mycket lämpligt. Det är viktigt att ständigt bekämpa varroan, den bär med sig ett flertal sjukdomar som försvagar bina eller i värsta fall slår ut dem. Enligt rekommendationer från biprofessor Ingemar Fries bör man använda de så kallade biologiska bekämpningsmedlen eftersom kvalstren ganska snabbt bygger upp resistens mot medel som till exempel Apistan.

Ture GöranssonTidigare inlägg:
Vinter
Vårvinter
Försommar En nybörjares tankar om biodling, del 1
En nybörjares tankar om biodling, del 2
En nybörjares tankar om biodling, del 3
En nybörjares tankar om biodling, del 4
Webmaster: Silas Lenz Kontakt