Rimforsa biodlarförening - grundat 1933
Rimforsas biodlare på Honungens dag

Även i år firade vi Honungens dag. Bakom arrangemanget står som vanligt Sveriges biodlare. Målet är att
både lyfta fram binas betydelse för den biologiska mångfalden och vikten av att köpa svensk honung.

- Rimforsa Biodlarförening har varit med och firat Honungens dag i åtminstone trettio år, berättar ordförande
Åke Karlsson. Nu har intresset för bin och honung ökat på senare år. Då känns det extra bra att vi kan vara
med och rida på den vågen.

- Det gäller ju också att synas och skapa kontakter med nya kunder som vill köpa honung av oss biodlare
i Rimforsa.

Närproducerad honung
Lördagen den 25 augusti var Åke och ytterligare några medlemmar på plats vid ICA. Under förmiddagen sålde
de lotter, där vinsten självklart var honungsburkar. Och för den som inte lyckades i lotteriet fanns det möjlighet
att istället köpa vår närproducerade honung.

- Intresset var stort. Vi hade säkert upp mot femtio besökare och bra fart på lott- och honungsförsäljningen,
berättar Åke. Vår visningskupa var också på plats så besökarna kunde lära sig mer om hur ett bisamhälle fungerar.
Det brukar vara populärt bland både barn och vuxna.


Lite statistik:

Sammanställning för 2017:
21 aktiva biodlare varav 5 kvinnor
Honungsskörd: 3 076 kg
Invintrade samhällen: 132 st
14 vinterförluster

Sammanställning för 2016:
21 aktiva biodlare
Honungsskörd: 2 931 kg
Invintrade samhällen: 118 st
9 vinterförluster

Sammanställning för 2015:
25 aktiva biodlare (8 damer och 17 herrar)
Honungsskörd: 2 519 kg
Invintrade samhällen: 117 st
12 vinterförluster
12 biodlare hade inga förluster

Sammanställning för 2014:
Honungsskörd: 4373 kg (Kanske rekord?)
Invintrade samhällen: 107 st
Avläggare: 34 st
Endast 6 vinterförluster, vilket får betecknas som bra.

2013 invintrades 100 samhällen (2012 - 101).
Honungsskörden blev 3 644 kg. (mot 2 627 kg 2012).

Honungens dag