Rimforsa biodlarförening - grundat 1933

Årsmöte

Missa inte årsmötet på söndag den 10/11 17:00 i Björkfors GoIFs klubbstuga i Rimforsa.
Årsmötet är ett bra tillfälle att träffa och lära känna föreningens medlemmar.
Glöm inte att ta med årsrapporten.

Varmt Välkomna!

Tjärstads Hembygdspris

I år hade Rimforsa biodlareförening den stora äran att ta emot Tjärstads Hembygdspris för vårt jobb med som hembygdsföreningen beskriver det:

"för att de med sitt flitiga arbete med de små samhällena värnar om det stora samhällets fortlevnad."
Lite statistik:

Sammanställning för 2018:
26 aktiva biodlare.
Honungsskörd: 3 652 kg
Invintrade samhällen: 161 st
13 vinterförluster

Sammanställning för 2017:
21 aktiva biodlare varav 5 kvinnor
Honungsskörd: 3 076 kg
Invintrade samhällen: 132 st
14 vinterförluster

Sammanställning för 2016:
21 aktiva biodlare
Honungsskörd: 2 931 kg
Invintrade samhällen: 118 st
9 vinterförluster

Sammanställning för 2015:
25 aktiva biodlare (8 damer och 17 herrar)
Honungsskörd: 2 519 kg
Invintrade samhällen: 117 st
12 vinterförluster
12 biodlare hade inga förluster

Sammanställning för 2014:
Honungsskörd: 4373 kg (Kanske rekord?)
Invintrade samhällen: 107 st
Avläggare: 34 st
Endast 6 vinterförluster, vilket får betecknas som bra.

2013 invintrades 100 samhällen (2012 - 101).
Honungsskörden blev 3 644 kg. (mot 2 627 kg 2012).