Rimforsa biodlarförening - grundat 1933
Årsmöte

årsmötet i år kommer att vara digitalt och vi kommer att använda oss av verktyget Zoom som är ett datorprogram för videomöten. Man kan använda Zoom både från en dator och från sin mobiltelefon.

För att vara med på mötet så klickar man på länken nedan.

Länk till Zoom-mötet: Klicka här

Om ni behöver "Meeting ID" så är den 625 4720 6734.

Man får gärna prova att klicka på länken innan årsmötet för att prova så att allting funkar. Får man upp en bild liknande den nedan vet man att allting fungerar.Har man inte använt Zoom tidigare kommer man att behöva installera detta program. Installationen av programmet startar automatiskt när man klickar på länken till Zoom-mötet. Följ instruktionerna för att installera Zoom.

Om man behöver hjälp med att få Zoom att fungera får man gärna höra av sig till Ture (0705-833234) eller Fredric (0708-745304).Lite statistik:

Sammanställning för 2019:
26 aktiva biodlare.
Honungsskörd: 2 801 kg
Invintrade samhällen: 197 st
20 vinterförluster
17 biodlare hade inga förluster

Sammanställning för 2018:
26 aktiva biodlare.
Honungsskörd: 3 652 kg
Invintrade samhällen: 161 st
13 vinterförluster

Sammanställning för 2017:
21 aktiva biodlare varav 5 kvinnor
Honungsskörd: 3 076 kg
Invintrade samhällen: 132 st
14 vinterförluster

Sammanställning för 2016:
21 aktiva biodlare
Honungsskörd: 2 931 kg
Invintrade samhällen: 118 st
9 vinterförluster

Sammanställning för 2015:
25 aktiva biodlare (8 damer och 17 herrar)
Honungsskörd: 2 519 kg
Invintrade samhällen: 117 st
12 vinterförluster
12 biodlare hade inga förluster

Sammanställning för 2014:
Honungsskörd: 4373 kg (Kanske rekord?)
Invintrade samhällen: 107 st
Avläggare: 34 st
Endast 6 vinterförluster, vilket får betecknas som bra.

2013 invintrades 100 samhällen (2012 - 101).
Honungsskörden blev 3 644 kg. (mot 2 627 kg 2012).